رد کردن لینک ها

مدرسه من

تمام هوشمندسازی مدارس

امکانات
همین حالا دانلود کنید!
دانلود برنامه
1

ثبت حضور و غیاب و تاخیر

ثبت اثرانگشت دانش آموز هنگام ورود و خروج از مدرسه

ارسال پیغام ورود و خروج دانش آموز برای اولیا

موجه کردن غیبت یا تاخیر دانش آموز در نسخه اولیا

2

صدور کارنامه

ارسال و ویرایش نمرات از سمت معلم

نمایش نمرات در نسخه اولیا و دانش آموزان

نمایش نمرات آزمون های آنلاین

نمایش نمودار پیشرفت یا پسرفت دانش آموز

3

برگزاری آزمون آنلاین

برگزاری آزمون های تستی بصورت آنلاین

تصحیح خودکار آزمون های تستی

نمایش نمودار پیشرفت یا پسرفت

دارای بانک سوالات تمام دروس

design-app

دانلود مدرسه من

همراه همیشگی

نسخه اولیاء
نسخه مدیران